Články

Přemyslovský „rodokmen“ ve Znojmě

Metody moderní mytologie neboli boj o „rukopis znojemský“

Malba ve znojemské rotundě a tapiserie z Bayeux

Nástupnictví Přemyslovců jako „závody v plození“

Znojemská malba jako rébus

Národní politika, Mnichov 1989 – 1992

REPORTÉR, Zürich Ročník 7, 1990

PROGLAS Brno, 1990 – 1993

Revue PROSTOR, 1996-2007

HUMUS, revue pro psaní a čtení na míru, č. 3

TRANSIT, mezinárodní vědecko-politická revue, Berlin, 1988-1989

Dobře utajený Marx

REPORTÉR, Zürich